Đại hội Liên Đội

Hôm nay được sự nhất trí của ban giám hiệu trường, liên Đội trường tiểu học Nghi Khánh tổ chức đại hội liên Đội nhiệm kì 2019-2020.
Thông qua buổi đại hội liên Đội tổng kết hội thi văn nghệ" chúng em với Bác Hồ"Trao giải thưởng cho các chi Đội đạt giải trong hội thi.

Bài viết liên quan